Termes et conditions

Op alle bestellingen via www.uniekidee.be zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. Wanneer de klant zijn of haar online-bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Beschrijving: De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig is. Het terbeschikkingstellen van prijslijsten of technische gegevens geschiedt enkel bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenissen onzerzijds mee.

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken. Indien er een product niet meer voorradig is zal Uniek Idee je vrijblijvend een alternatief voorstellen.

Teksten en beelden: De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. Uniek Idee neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.

Foto ’s van afgewerkte producten: Uniek Idee gebruikt als voorbeeld op deze website soms artikelen met personalisatie die door Uniek Idee zijn geproduceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan Uniek Idee melden.

Het verzakingsrecht, voorzien bij de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet worden uitgeoefend bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.

Prijzen: De prijzen vermeld op www.uniekidee.be zijn in euro, inclusief personaliseren en BTW. Transportkosten, bijkomende bewerkingskosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld. De verkoper behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Levering: De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op deze website zijn aangegeven. Deze zijn indicatief en niet bindend. De leveringstermijn houdt geen rekening met eventuele vertragingen door de bezorger.
De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid. Als een pakket voor de tweede keer verzonden moet worden, doordat de koper een fout in het adres maakte, zijn de kosten van deze extra verzending(en) en het opnieuw maken/personaliseren van de goederen voor rekening van de koper. Je kan ook kiezen om de bestelling zelf op te halen bij Uniek Idee na afspraak.

Betaling: Betalingen dienen te zijn ontvangen door Uniek Idee voordat transport kan plaatsvinden. Betalen kan via een online betaling op deze site met Bancontact, Ideal of een overschrijving.

Retourneren: Daar al onze cadeaus met namen, logo’s of persoonlijke teksten zijn gepersonaliseerd, geldt de 14 dagen bedenktijd niet. Onvolledige of beschadigde artikelen dient u binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te melden aan Uniek Idee. Deze worden door Uniek Idee kosteloos vervangen.

Gegevensbeheer: Indien u een bestelling plaatst bij Uniek Idee, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uniek Idee. Uniek Idee houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

Overmacht: Uniek Idee is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.